Akredytacje dla dziennikarzy wydawane będą w miejscu imprezy (Park Paulinum) w biurze zawodów.

Do odbioru akredytacji niezbędne będzie zdanie wypełnionego druku akredytacji.

Pobierz druk akredytacji  :   PDF

Akredytacje są bezpłatne.