REGULAMIN
konkursu rowerowego ” KIDS ADVENTURE”
dla dzieci w wieku lat od 3 do 12.

 1. Organizator:

QUESTSPORT EWA WŁOSZCZOWSKA quest-300
ul. Wiejska 52B
58-506 Jelenia Góra
TEL. 75 7522635

 1. Celem konkursu jest promocja dyscypliny kolarskiej wśród dzieci i młodzieży.
  .
 2. Uczestnicy konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Uczestnicy muszą posiadać rower oraz obowiązkowo kask rowerowy.

Kategorie wiekowe uczestników:

I KATEGORIA – dzieci urodzone w latach 2007-2005;
II KATEGORIA – dzieci urodzone w latach 2011-2008;
III KATEGORIA – dzieci urodzone w latach 2014-2012;

 1. Zadania konkursowe

Konkurs składa się toru przeszkód zawierającego 8 zadań:

Za prawidłowe (dokładne) pokonanie przeszkody dziecko otrzymuje maksymalnie 3 punkty. Przy jednakowej liczbie punktów zadecyduje czas przejechania slalomu.

 1. Czas i miejsce trwania konkursu

Konkurs odbędzie się w dniach: 03.06.2017 r. , start.o godz 10.00 , przy Pałacu Paulinum na ul. Nowowiejskiej 62 w Jeleniej Górze.
Zgłoszenia będą przyjmowane:

03.06.2017 – do godz 9. 30.

Dekoracja odbędzie się po zakończeniu konkursu.

 1. Nagrody i wyróżnienia

03.06.2017r. – pierwszych 100 uczestników otrzyma koszulkę kolarską oraz dyplom.  Zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas dekoracji.

 1. Postanowienia końcowe.
  1) zdjęcia wykonane podczas konkursu mogą być wykorzystywane do publikacji (np. kalendarz), jak również do zamieszczenia ich na stronie internetowej organizatora,
  2) uczestnicy konkursu akceptują zasady zawarte w regulaminie,
  3) w sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.