Akredytacje dla dziennikarzy wydawane będą w miejscu imprezy (Park Paulinum) w namiocie oznaczonym „PRESS ACCREDITATION” (przy biurze zawodów).

Do odbioru akredytacji niezbędne będzie zdanie wypełnionego druku akredytacji.

Pobierz druk akredytacji  :   PDF

Akredytacje są bezpłatne.