REGULAMIN
Konkursu Rowerowego ”KIDS ADVENTURE”
dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat

1.Organizator:quest
QUESTSPORT EWA WŁOSZCZOWSKA
ul. Wiejska 52B
58-506 Jelenia Góra
TEL. 75 7522635

2.Celem konkursu jest promocja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży.

3.Uczestnicy konkursu
– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
– Uczestnicy muszą posiadać rower oraz kask rowerowy!

– Kategorie wiekowe uczestników:
I KATEGORIA – dzieci urodzone w latach 2009-2007
II KATEGORIA – dzieci urodzone w latach 2013-2010
III KATEGORIA – dzieci urodzone w latach 2016-2014

4.Zadania konkursowe
Konkurs składa się toru przeszkód zawierającego 8 zadań:
• przejechanie po równoważni,
• slalom,
• pięciosekundowa stójka,
• przewożenie przedmiotu,
• jazda po cienkiej linii,
• łezka.
• tarka
• bramka wisząca
Za prawidłowe (dokładne) pokonanie przeszkody dziecko otrzymuje maksymalnie 3 punkty. Przy jednakowej liczbie punktów zadecyduje czas przejechania slalomu.

5.Czas i miejsce trwania konkursu
– Konkurs odbędzie się w dniu: 01.06.2019 r. , start.o godz 10.00 , przy Pałacu Paulinum na ul. Nowowiejskiej 62 w Jeleniej Górze.
– Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu konkursu do godz 8. 30.
– Dekoracja odbędzie się po zakończeniu konkursu.

6.Nagrody i wyróżnienia
– Każdy uczestnik konkursu otrzyma koszulkę startową od organizatora
– Każdy uczestnik otrzyma dyplom.
– Zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas dekoracji.

7. Postanowienia końcowe.
1) zdjęcia wykonane podczas konkursu mogą być wykorzystywane do publikacji (np. kalendarz, prasa i inne media), jak również do zamieszczenia ich na stronie internetowej organizatora,
2) uczestnicy konkursu akceptują zasady zawarte w regulaminie,
3) w sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

Jelenia Góra, 22.05.2019

Translate »