[fusion_text]

 1. Organizator

Grabek Promotion Sp. z o.o., Osiedle Robotnicze 9/2, 58-500 Jelenia Góra, POLAND

kontakt –  biuro@bikemaraton.com.pl

tel/fax. 75 76 123 76

Dyrektor Wyścigu – Maciej Grabek – grabek@bikemaraton.com.pl

Termin i miejsce wyścigu:

Termin – 10 września 2016

Miejsce – Jelenia Góra, Park Paulinum, ul. Nowowiejska

 1. Klasa wyścigu

  Wyścig zgłoszony jest do kalendarza UCI w formacie olimpijskim XCO i posiada kategorię HC.

 1. Uczestnictwo

  3.1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie formularza zgłoszenia do wyścigu poprzez:

3.2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu jest przedstawienie Komisji Sędziowskiej w Biurze Wyścigu przed zawodami aktualnej na 2016 rok licencji kolarskiej wydanej przez Narodową Federację Kolarską należącą do UCI oraz potwierdzenia startu w Biurze Wyścigu. Żadne inne licencje nie będą akceptowane przez Komisję Sędziowską.

3.3. W wyścigu Maja MTB Race obowiązują następujące kategorie wiekowe:

kategoria wiek rocznik czas trwania wyścigu
Młodzik 13–14 lat 2002 – 2003 0h30min – 0h45min
Młodziczka 13–14 lat 2002 – 2003 0h30min – 0h45min
Junior młodszy 15- 16 lat 2000- 2001 0h45min – 1h00min
Juniorka młodsza 15-16 lat 2000- 2001 0h45min – 1h00min
Junior 17 – 18 lat 1998- 1999 1h00min – 1h15min
Juniorka 17 – 18 lat 1998  – 1999 1h00min – 1h15min
U23 Kobiety poniżej 23 lat 1994 – 1997 1h15min – 1h30min
U23 Mężczyźni poniżej 23 lat 1994 – 1997 1h15min – 1h30min
 Elita Kobiet 19 lat i więcej 1997 i  starsi  1h30min – 1h45min
 Elita Mężczyzn  23 lat i więcej 1993 i starsi  1h30min – 1h45min

 

3.4. Zawodnicy i zawodniczki kategorii U 23 mają prawo wyboru startu w swojej kategorii lub w kategorii Elita.

3.5. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

3.6. Dyrektorzy Sportowi ekip mają obowiązek uczestniczenia w odprawie technicznej oraz zapoznania się z programem i regulaminem wyścigu przed każdym wyścigiem.

3.7. Warunkiem uczestnictwa zawodnika w wyścigu  jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz przepisów sportowych UCI i PzKol.

 1. Biuro Wyścigu

Biuro wyścigu będzie znajdować się w Parku Paulinum w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska.

Biuro działa w dniach:

– piątek, 9 września– w godz. 16.00 – 21.00

– sobota, 10 września– w godz. 8.00 – 09.00

 1. Treningi

Oficjalny trening możliwy jest po zakończeniu wszelkich formalności związanych ze startem w Biurze Zawodów. Podczas treningu każdy zawodnik musi posiadać prawidłowo zamontowany numer startowy.

 Oznakowana i zabezpieczona trasa zawodów będzie dostępna na treningi:

– piątek, 09 września – w godz. 16.00 – 20.00

– sobota, 10 września  – w godz. 8.00 – 9.00

        Podczas trwania zawodów trening na trasie jest zabroniony.

 1. Klasyfikacje

Podczas wyścigu będą prowadzone klasyfikacje zgodnie z przepisami UCI i PZKol, indywidualnie w kategoriach wiekowych zgodnie z punktem 3.3. Regulaminu

 1. Nagrody

  Tabel nagród Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race  (  EUR )
  table prizes

   Pozycja Elita M Elita W U23 M Junior M Junior W Junior Mł Juniorka Mł. Młodzik Młodziczka
   1  1000 1000 400 200 200 50 50 rzeczowe
  2 800 800 265 130 130 30 30  rzeczowe
  3 600 600 200 100 100 25 25 rzeczowe
  4 500 500 165 80 80 20 20
  5 400 400  130 65 65 20 20
  6 300 300 100 50 50
  7 250 250 80 45 45
  8 200 200 65 30 30
  9 150 150 50 25 25
  10 100 100 30 20 20
  Suma 4300  4300 1485 745 745 145 145    
  Łączna pula nagród  11865

Na podstawie obowiązujących polskich przepisów finansowych od regulaminowych nagród pieniężnych przekraczających wartość 760 zł , potrącony będzie 10% podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami). Potrącony podatek zostanie wpłacony przez Organizatora wyścigu do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku kolarzy zagranicznych zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 20%.

 1. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

 1. Ceremonia dekoracji

Ceremonie dekoracji będą przeprowadzane bezpośrednio po wyścigach, zgodnie z programem minutowym wyścigu. Do ceremonii dekoracji mają obowiązek stawić się 3 najlepsi zawodnicy/zawodniczki danego wyścigu. Zawodnicy na podium mają obowiązek stawić się w strojach sportowych.

 1. Kary

W zakresie kar obowiązują przepisy UCI i PZKol.

 1. Program minutowy 

– piątek – 09 września – Park Paulinum

 • 16.00 – 21.00 – Weryfikacja zgłoszeń – Biuro Wyścigu
 • 16.00 – 20.00 – Oficjalny trening na trasie ( z zabezpieczeniem medycznym)

– sobota – 10 września– Park Paulinum

 • 8.00 – 9.00 – Weryfikacja zgłoszeń – Biuro Wyścigu
 • 8.00 – 9.00 – Oficjalny trening na trasie ( z zabezpieczeniem medycznym)
 • 9.00 – odprawa techniczna kategorii MŁODZIK, MŁODZICZKA, JUNIORKA MŁODSZA, JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR
 • 9.30 – Start kategorii MŁODZIK
 • 9.31 – Start kategorii JUNIORKA Młodsza
 • 9.32 – Start kategorii MŁODZICZKA
 • 10.30 – Start kategorii JUNIOR
 • 10.31 – Start kategorii JUNIOR Młodszy
 • 13.00 – odprawa techniczna kategorii JUNIORKA, ELITA Kobiet, U23 Mężczyzn, Elita  Mężczyzn
 • 13.20 – Dekoracje zwycięzców kategorii MŁODZICZKA, MŁODZIK, JUNIORKA Młodsza,  JUNIOR Młodszy, JUNIOR
 • 13.45 – Start kategorii ELITA Kobiet
 • 13.46 –  Start kategorii JUNIORKA
 • 15.45 – Start kategorii ELITA Mężczyzn
 • 15.46 – Start kategorii  U23 Mężczyzn
 • 17.30 – Dekoracje zwycięzców kategorii JUNIORKA, U23 MĘŻCZYZN, ELITA Kobiet, ELITA Mężczyzn
 1. Trasa

Wyścig zostanie rozegrany na rundzie okrężnej długości 4,0km ( dla kategorii MŁODZICZKA, MŁODZIK, JUNIORKA Młodsza – trasa długości 2,5 km). Ilość okrążeń rundy dla poszczególnych kategorii wiekowych zostanie podana na odprawach technicznych danych kategorii wiekowych.

Mapa oraz profil trasy zostanie opublikowany najpóźniej do 10 sierpnia 2016 r.

 1. Zasady finansowania

Zawodnicy startujący w zawodach zwolnienie są z opłaty startowej. Pozostałe koszty tj.  dojazd na zawody, zakwaterowanie itp. zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.

 1. Komisja Sędziowska

Komisarz UCI – Robert Gelo

Pozostałych komisarzy wyznaczy Kolegium Sędziów PZKOL w porozumieniu z organizatorem.

 1. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania antydopingowe będą przeprowadzone w Pałacu Paulinum ( ok. 200 m od biura zawodów). Dojście do miejsca kontroli od biura zawodów będzie oznakowana.

 1. Szpital

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul.Ogińskiego 6
58 – 500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 37 100

 1. Wyniki

Wyniki zostaną opublikowane na tablicy wyników przy Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej www.mtbjelenia.pl. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane również na stronie www.pzkol.pl

 1. Lotniska

Najbliższe porty lotnicze:

– Wrocław – Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika – ok. 100 km

– Praga ( Czeska Republika ) – Port Lotniczy im. Vaclava Havla – ok. 180 km

– Drezno ( Niemcy) – Port Lotniczy Dresden International – ok. 180 km

19. Postanowienia końcowe

 • We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.
 • Decyzję czy stosowany będzie przepis 80% podejmie Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów. O decyzji Zawodnicy oraz Dyrektorzy Sportowi zostaną poinformowani na odprawach technicznych przed każdym wyścigiem
 • Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.
 • Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność

  Jelenia Góra, 27.01.2016

   

 

[/fusion_text]