REGULAMIN 2024
konkursu rowerowego ” MAJA RACE KIDS”
dla dzieci w wieku lat od 3 do 12.

Uwaga! limit startujących 100 os.

  1. Organizator:

QUESTSPORT Sp. Z O.O
UL. Wiejska 52B
58-506 Jelenia Góra
TEL. 75 7522635

2. Celem konkursu jest promocja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży.

3. Uczestnicy konkursu
– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
– Uczestnicy muszą posiadać rower oraz kask rowerowy!
– Organizator ustala limit startujących na – 100 os.

– Kategorie wiekowe uczestników:

I KATEGORIA – dzieci urodzone w latach 2012-2015; (9-12LAT)

II KATEGORIA – dzieci urodzone w latach 2016-2018; (6-8 LAT)

III KATEGORIA – dzieci urodzone w latach 2019-2021; (3-5 LAT)

4. Zadania konkursowe

Zadaniem konkursowym będzie pokonanie toru przeszkód na rowerze.

Wygrywa zawodnik, który przejedzie tor w jak najszybszym czasie.

5. Czas i miejsce trwania konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu: 04.05.2024 r. o godz. 10 , przy Pałacu Paulinum na ul. Nowowiejskiej 62 w Jeleniej Górze.

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko na miejscu zawodów do godz. 9.30.

Dekoracja odbędzie się po zakończeniu konkursu.

6. Nagrody i wyróżnienia

Każdy uczestnik otrzyma koszulkę kolarską (liczba ograniczona 100 szt) oraz dyplom.

Zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas dekoracji.

7. Postanowienia końcowe.

1) zdjęcia wykonane podczas konkursu mogą być wykorzystywane do publikacji (np. kalendarz), jak również do zamieszczenia ich na stronie internetowej organizatora,

2) uczestnicy konkursu akceptują zasady zawarte w regulaminie,

3) w sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

Jelenia Góra, 25.03.2024